Ruud Reutelingsperger van de kunstenaarsgroep ' Observatorium' uit Rotterdam gaf een inzicht in hun plannen voor een Terp van de Toekomst in het buitengebied van het Blijer wad. De plannen zijn nog in een beginfase, de groep wil dit samen met de inwoners van Blije verder vormgeven. Ook is er nog veel formeel overleg nodig met de eigenaren en overheden.
Ruud is van plan in de komende zomer een tijdje in Blije te komen logeren om meer contact met de bewoners op te doen en zich onder te dompelen in de omgeving en het landschap van het wad.

De eerste ideeën van 'Observatorium
De presentatie van de plannen op de ledenvergadering Dorpsbelangen Blije e.o.
Let op! De PDF files zijn erg groot, inladen/openen kan even duren.