Terp fan de Takomst
Vragenlijst

Deze vragenlijst is opgesteld door Ruud Reutelingsperger van 'Observatorium', de kunstenaars die een opzet hebben gemaakt voor de te realiseren 'terp fan de Takomst' in het buitendijks gebied bij Blije. Ruud wil graag een indruk krijgen van wat de inwoners van Blije ervaren bij het buitengebied en het plan dat nu in de plannings-fase is. U kunt de vragen hier met dit formulier inzenden of de lijst in een printbare versie downloaden en afgeven aan een van de leden van Dorpsbelangen.
Sinds wanneer bent u woonachtig in Blija?

Hoe lang blijft u in Blija?

Hoe omschrijft u uzelf?

Wat is uw motto voor het leven?
 

Wat is uw eerste herinnering aan het landschap?

Wat zal uw laatste herinnering zijn?

 
Waar eindigt het landschap? Waar ligt de grens?

Hoe ziet het begin van de kwelder eruit?

Hoe ziet het einde van de kwelder eruit?

 

Welke luchtspiegelingen ziet u?

Welke zou u willen zien?

Wat zijn de geuren, kleuren en geluiden van de seizoenen?
 
Wie gaat er pionieren?
Wat gaat hij/zij/u dan doen?

Wie zou u willen uitnodigen?

 

Wie heeft het landschap geschapen?

Wat is een ideaal landschap?

Wat draagt u eraan bij?

 
Wat betekent het werkwoord ‘Terpen’? Ik terp, jij terpt,
wij terpen
Als de Terp klaar is - is hij niet meer van de toekomst.
Hoe heet hij dan?

Hoe ziet het wad er over 25 jaar uit?