Wat is de opzet en het doel van de site 'www.blija.nu'

De site is in 2012 opgezet vanuit de drie uitgangspunten:

Dorpsagenda:
Door middel van deze agenda kunnen alle instellingen, verenigingen, clubs en inwoners, doorgeven wat er te doen is in het dorp en welke initiatieven ondernomen (gaan) worden.

Sociale gids:
Via de site een overzicht geven van informatie van actieve verenigingen, overheid, clubs en instellingen die binnen het dorp actief zijn of van belang zijn voor de inwoners (bv adressen van Gemeente, Afvalkalender Omrin, Politiek, Artsen enz.)

Gouden Dorpsgids:
Door informatie te geven zoals adressen, telefoonnummers, websites, enz. van bedrijven en andere instellingen van wie de activiteiten zich vooral afspelen in Blija.

Deze drie onderdelen willen we zo objectief en open mogelijk onder de aandacht brengen van de inwoners maar óók zeker voor bezoekers en andere geïnteresseerden in ons dorp.

Dit gebeurt zeker wat betreft de bezoekerskant. Met gemiddeld zo'n 1300 á 1900 unieke bezoekers per maand kunnen we zeker spreken van een ruime vraag naar informatie.

Maar deze site kan alleen goed werken als de informatie betrouwbaar en actueel is. Daarom is het van groot belang dat de inwoners en gebruikers ons steeds weer op de hoogte houden van nieuws en veranderingen zodat bezoekers op de juiste manier op de hoogte kunnen blijven!

U kunt uw informatie sturen naar: