html5 video support by EasyHtml5Video.com v2.8
De dirigent Rika Feringa ziet binnenkort Sara en het koor had als verrassing een lied gemaakt voor de jarige job, ook om de waardering te laten blijken voor haar inzet voor het nieuwe koor.