Op deze site, blija.nu worden geen persoonsgegevens bewaard of gebruikt, anders dan de openbare gegevens zoals namen van bestuurders van de diverse besturen.

Op gebruikte foto's rusten de algemene copyrights en rechten, en foto's mogen niet gebruikt worden voor publiciteit e.d. zonder toestemming van de makers.

Foto's worden alleen gemaakt bij openbare gebeurtenissen, maar er kan zeker rekening gehouden worden met uw privacy of andere belangen, om geen foto's te gebruiken, laat dit even weten aan Otofoto.