Blije 21 januari 2020

Aanvraag Waddenfonds ingediend!

Het afgelopen halfjaar werd duidelijk dat de financiering van Sense of Place in 2020 niet rond zou komen. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor de jaren 2021-2024 beter. Voor de uitvoering van het project Terp fan de Takomst betekende het echter opnieuw uitstel zonder zicht op hoe het verder zal gaan na 2020.

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelang Blije eo besloot daarom de regie in eigen hand te nemen. Als eerste werd de begroting opnieuw onder de loep genomen. Om de kosten naar beneden te brengen is in overleg met de kunstenaar besloten om de terp iets kleiner te maken. Daarnaast is behoorlijk gesneden in overheadkosten als projectmanagement en communicatie. Alleen voor de administratieve, bouw- en financiële begeleiding zal een extern bureau worden ingehuurd; de projectleiding zal door de bestuursleden zelf ter hand worden genomen. Al deze stappen resulteerden in een begroting ad € 887.373 inclusief BTW, een behoorlijke daling ten opzichte van het eerdere bedrag.

Het moment is nú: uiterlijk dinsdag 21 januari klokslag 12.00 uur was de laatste mogelijkheid om een subsidie ad € 500.000 aan te vragen bij het Waddenfonds. Deze belangrijke deadline is gehaald, alle stukken werden op tijd ingediend. Kent het Waddenfonds toe, dan komt ook de Provincie over de brug met een aanvullende 10%. Daarnaast hebben 3 fondsen een bedrag toegezegd van in totaal € 130.000. Aangevuld met begrote kosten voor werkzaamheden in eigen beheer is de begroting nu voor ruim 90% gedekt. Over de dekking van de laatste 10% vindt momenteel overleg plaats met de NAM.
Zal het nu toch eindelijk gaan lukken?