Blije, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp met een beschermd dorpsgezicht.
Van verre valt de gerestaureerde Nicolaaskerk uit de 13e eeuw op.

Alhoewel Blije een dorp met historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.

Blije is een dorp vol ontwikkelingen en met een rijk en bloeiend verenigingsleven.

e-mail Dorpsbelangen: dorpsbelangen@blija.nu