In verband met de Corona regels kunnen/konden er geen ledenvergaderingen gehouden worden.
Het waarnemend bestuur heeft de taken (voorlopig) onderling ingesteld:

W.n.m. Voorzitter

Tjitske Andringa
de Hoarnen 4
Holwerd
06-10505045

secretaris

Rudy Holwerda

tel.nr 06-81484889

Penningmeester

Kevin van Doeveren
Zeedyk 4A
06-14113870

 

Lid

Gerrit Postmus

 Lid

Bregt Elgersma

Lid

Jelma Holwerda-Douwes

U kunt contact opnemen met Dorpsbelang via het algemene e-Mail adres: dorpsbelang@blija.nu