Het verslag van de Ledenvergadering  van 13 april 2018
Verslag Ledenvergadering 28 april 2017
Voorstel Statutenwijzigingen vereniging Blije e.o. (vervolgvergadering 19 mei)
Notulen ledenvergadering 2016
Agenda vergadering 2017
Voorstel project 'het ommetje', verbinding Hogebeintum ~ Blije