Voorstel tot wijziging Statuten vereniging Dorpsbelang Blije e.o.
Statuten vereniging Dorpsbelang Blije e.o. per 2017