Veel van de onderstaande activiteiten zijn seizoensgebonden,
van ongeveer september tot april
Pjutteboartersplak De Klaaiklûtsjes
Begrafenisvereniging de Laatste Eer
De voetbalvereniging VV Blije
De AC (activiteiten commissie) regelt leuke evenementen voor het dorp.
Jeugdhonk 't Spoarke
De amateur toneelvereniging Nocht en Wille
Voel je in balans bij Blije Balans

De huisartsen uit Ferwert (0518 411263) hebben een inloopspreekuur elke maandag, woensdag en vrijdag
vanaf half elf uur.

(diabetis) Verpleegkundige Ferwert, alleen op afspraak elke 1e maandag van de maand

De huisartsen uit Holwert (0519 561301) zijn aanwezig op dinsdag en donderdag, echter alleen op afspraak.

Fysiotherapie is mogelijk op afspraak met:
fysio
uit Ferwert (0518 411459)
Fysio Bodde Bouma uit Dokkum (0519 223433) .