Op de vergadering van dorpsbelangen Blije e.o. hield Sjak Papma een presentatie over Vitale Waddenkust, een
initiatief om te komen tot een meer actief beleid in samenwerking van organisaties, overheden en personen voor de Waddenkust, onder andere door middel van het instellen van een tuke ferbiner. Meer over dit initiatief binnenkort!