Nu in heel MFA:
 

 

Blije of Blija, met zo'n 900 inwoners, is een gemoedelijk terpdorp aan de Waddenkust, in het Noorden van Friesland.
Alhoewel Blije een dorp met veel historie is, heeft de tijd hier zeker niet stilgestaan.
De gemeenschapszin is erg groot.
Blije is een dorp vol jonge inwoners en met veel ontwikkelingen en een rijk en bloeiend verenigingsleven.
De inwoners van Blija worden Blijaers, Blijers of Blijsters genoemd.
De oude schimp- of scheldnaam was Blijer Bellefleuren.

 

30 oktober 2019, de brei- en haakclub

     

Voor informatie kunt u terecht bij Tine op de handwerkmiddagen op de woensdag
(kijk op de agenda voor de data).


Onder het genot van een kopje thee en een praatje komen ook dit jaar weer zo’n twintig enthousiaste handwerksters bij elkaar om te haken of te breien.
De afgelopen twee maanden zijn er al weer heel veel warme dekentjes, sokjes, kleurige mutsen, sjaals en zachte speeltjes gebreid en gehaakt.

Deze zullen voordat het winterweer er aankomt gebracht worden bij de stichting Koude Voetjes.

Op verzoek worden voor de liefhebbers onder andere (de echte) sokken gebreid.
Klik op de banners voor meer informatie