Complete
Agenda 2017
Us Nocht boekje 2017

Kaatsvereniging 'Us Nocht'

In 2014 werd weer gekaatst op het eigen sportveld. De deelname aan trainingen, competitie en wedstrijden liep bij de senioren iets terug, maar was nog steeds ruim voldoende. Bij de jeugd was de opkomst bij de welpen en pupillen constant hoog. Bij de schooljeugd en jeugd was de groep helaas te klein voor goede trainingen en wedstrijden konden daardoor ook niet altijd doorgaan.

We hopen dit seizoen weer op grote deelname bij zowel senioren als jeugd. We organiseren dit jaar 11 partijen: 5 ledenpartijen voor senioren, 4 voor de jeugd, 1 federatiewedstrijd voor de jeugd en 1 KNKB-wedstrijd voor welpen jongens en meisjes uitnodiging.

jeugd

De trainingen voor de jeugd zijn wekelijks op donderdagavond.
De kabouters beginnen om 18:30 uur onder leiding van Janneke van Sinderen.
De welpen, pupillen en schooljeugd van 19:00 uur tot 20:00 uur onder leiding van Cor Hoekstra en Pieter van der Ploeg.
We starten op 11 mei.
Cecilia Valk is reserve trainer.

Kosten deelname trainingen: € 5,00.

Senioren

ledere woensdagavond om 19:00 uur is er weer training. Sipke Velstra verzorgt de trainingen tot 19:45 uur.
Dit vanaf 4 mei a.s. met uitzondering van de bouwvak.

De eigen bijdrage bedraagt dit jaar € 7,50.

De competitie begint na de training.
Hendrik en Klasina Veldema volgen Janna op als competitieleiders. Succes!
En Janna bedankt! Het aantal prijzen is afhankelijk van de deelname.

De ledenpartijen voor senioren zijn op:
Zo. 14 mei Slagerij Schreiber partij
Zo. 4 juni Hartmans partij (pearkekeatsen)
Za. 24 juni Veldstra partij
Za. 15 juli Drost partij
Za. 26 aug de driesprong partij (strjittekeatsen)
Bestuur
Sandra de Graaf
interim voorzitter
Farrewei 16, Blije
06-30788530
Sandra de Graaf
Secretaris
Farrewei 16, Blije
06-30788530
Jaap Drost
Penningmeester
Hegedyk 2, Blije
06-36142871
Douwe Veldema
Bestuurslid
Zeedyk 8, Blije
06-13480517
Cecilia Valk
Bestuurslid
Poaitrije 10, Hijum
Harry Steegstra
Bestuurslid
Wierswei 10, Blije
06-51099379