Op de aangegeven data wordt de grijze container geleegd.
De container dient om 7.00 uur aan de weg te staan.
  jan. feb. mrt. april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

Dorp
(maand.)Fare-Buorren
(woensd.)

6 12 12 9 7 4 2 13 10 8 5 3
15 26 26 23 19 18 16 27 24 22 19 17
29 27/30 31
3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5
17 28 28 25 23 20 18 15 26 24 21 19
31 29 31
Op de aangegeven data wordt de groene container geleegd.
De container dient om 7.00 uur aan de weg te staan.
 
Dorp
(maand.)
8 5 5 16 14 11 9 6 3 1 12 10
22 19 19 30 28 25 23 20 17 15 26 24
31 29

Fare-Buorren

(woensd.)
10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12
24 21 21 18 16 27 25 22 19 17 28 29
30 31

Grof huishoudelijk afval kunt u tegen een tarief van
€ 50,- incl. btw laten ophalen. Bij grotere hoeveelheden wordt het tarief nader bepaald. Bel hiervoor met de gemeente op nummer:
(0518) 41 88 63.
Takken kunt u op de aangegeven data gratis aanbieden via telefoonnummer
(0518) 418888.
Blj grotere hoeveelheden (meer dan 15 minuten werk) wordt u per uur € 85,- incl. BTW in rekening gebracht.

 

afvalkalender 2018