MFA Fjildsicht kerk wad plein buitendijks

Nieuw infobord bij de buslus

Vrijdagochtend werd de laatste hand gelegd aan het nieuwe infobord bij de buslus.

De voorbijgangers kunnen zo op de hoogte worden gebracht wat er zoal leeft in ons dorp.

Het vorige infobord op de hoek van de Ljouwerterdyk en de Wittewei voldeed niet, het was slecht zichtbaar en de teksten waren moeilijk te verwisselen.