Winnaars Postmus Pearkekeatsen
A klasse
eerste: Annika Hoekstra Tjipke Wyma
tweede: Douwe Jouke Yntema Melanie v.d. Mossel
derde: Hendrik Veldema Gerda Fennema
B1 klasse
eerste: Sybren Dol Betty Dol
tweede: Adol Braaksma Anna Karina Hiddema
Derde: Johan Douma Jenne Douma
B2 klasse
eerste: Anouk Douma Anton Wiersma
tweede: Anna Veldema Aron Beintema
Derde: Anja Anema Harry Steegstra
C Klasse
eerste: Linda Veldema Jelle Veldema
tweede: Anna-rixt Verbeek Sybe Veldema
Derde: Gea Verbeek Fetze Steegstra
  Ingezonden foto's