4 september 2019:
Informatieavond over voorgang gesprekken ver. Dorpsbelang Blije e.o. en de NAM
     
Deze woensdagavond deed Marie-Louise Meuris namens Dorpsbelang Blije e.o. verslag van de stand van zaken met betrekking tot de gaswinning in Blije door de NAM, en het vervolg van de besluiten die op een ledenvergadering van DBB genomen zijn op 4 april van dit jaar.
Een meerderheid van de inwoners vond toen dat we een bezwaar moesten indienen tegen deze gaswinning.
De Minister heeft anders besloten, de gevraagde vergunning is afgegeven, alleen mag er nu maar geboord worden tot 2035, en er worden versnellingsmeters geplaatst om eventuele trilling en beving te herkennen.

De directeur van de NAM, Dhr. Atema, en de heren Terpstra en van Boom gaven daarna een toelichting over wat de NAM gaat doen de komende jaren.
Zij willen graag meewerken aan eventuele plannen van DBB om Blije voor een energietransitieproject en de plannen voor glasvezelbekabeling in Blije en het buitengebied.
Dorpsbelang gaat nu aan de slag om in het begin van 2020 een omgevingsplan Blije op te stellen en dit voor te leggen aan de inwoners d.m.v. een huis-aan-huis enquete. En daarna in gesprek te gaan met de NAM over wat zij, als goede buren, hierin kunnen betekenen.

Kijk hier voor een deel van de presentatie, en het verslag van deze avond van
Marie-Louise.