Dinsdag 19 ferbruari hebben Sake van der Veen en Kevin van Doeveren names Dorpsbelang Blije e.o. en de werkgroep Blije Gaswinning de zienswijze ingediend bij het Ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat).

Verslag Sake:

Beste dorpsgenoten,

Vanmorgen zijn we op bezoek geweest bij het Ministerie van Economische Zaken. Daar hebben we een gesprek gehad met de directeur van EZ dhr. Smallenbroek, MT lid directie energie & omgeving dhr. Rosch en clusterleider mijnbouw Mw. van Dalen.

Tijdens het voorgesprek werd er met name gesproken over welke punten voor ons van belang waren. Hierop werden de punten schade, veiligheid, communicatie en zeedijk aangehaald.

Mw. van Dalen gaf met name aan dat veiligheid een van de belangrijkste punten was en dat economisch gezien gaswinning niet veel deed voor de begroting, namelijk zo’n 1 miljard euro. 

Kevin kwam met de vraag ivm met veiligheid of er gekeken was naar alle punten bijelkaar. Namelijk wat als alle negatieve punten elkaar opvolgen, is veiligheid dan nog te garanderen?

Mw. van Dalen vroeg of dit ook in onze zienswijze stond. Dit blijkt een punt waar niet over nagedacht was of zij kennelijk niet kon beantwoorden.

Vraag over nulmeting werd beantwoord dat er dan bij aanvang van boren een meting had moeten worden uitgevoerd. Hier kun je je vraagtekens bij stellen, natuurlijk.

Dhr. Rosch gaf aan dat omgekeerde bewijslast zoals bij Gronningen niet van toepassing is, omdat de situaties niet gelijk zijn.
De schades daar zijn namelijk van die omvang dat het niet anders kan zijn dan van de gaswinning afkomstig. De raad heeft dan ook besloten dat dit alleen voor Groningen van toepassing is.

Hierop gaf Kevin de reactie: "dat is nogal een uitspraak". Je kunt niet van een burger verwachten dat zij met bewijzen moeten komen. Daar komt bij dat de NAM aan het boren is en zij dan ook de verantwoordelijke partij zijn. 

De procedure voor doorlopen van alle zienswijzes duurt zolang als nodig is om alle zienswijzes door te lopen (dit kan wel 10 maanden duren). Dit hangt af van de hoeveelheid en vragen.

Sake stelde de vraag of de antwoorden op de zienswijze eerst persoonlijk kon worden toegelicht alvorens het per brief werd verstuurd.

Dhr. Rosch beloofde de antwoorden persoonlijk te geven en hiervoor zou dan ook een datum geprikt worden.

Dit was het nu even in hoofdlijnen,

Groet, Kevin en Sake