16 februari 2019; Nocht & Wille speelt drie eenakters bij het 75 jarig bestaan!
     

De vorige week vierde Nocht en Wille haar 75 jarig bestaan met een locatietoer door Blije. Op negen markante plekken in het dorp speelden ze drie eenakters, en vierden ze feest met een diner en muziek rond de opvoeringen. Zaterdag 16 februari werden de drie toneelstukken nog eens opgevoerd in de MFA. Vanaf 15.30 uur was de grote zaal van Fjildsicht tot de nok toe gevuld met publiek, en konden we weer genieten van het repertoire van Nocht en Wille van 2019. De eenakters die ten tonele werden gevoerd waren achtereenvolgens:

Memmen en Dochters;
Skriuwer: A. Grijseels
Oersetter: Piter M. Renia

In dochter wol besykje har heit Herman te finen, mar mem wol dat net lije. Yn in wikselwurking fan twa senes, dy't tagelyk spylje, wurdt der praat oer de heit. In stik mei fleur, fertriet en de leafde.......

Skaakstik:
Skriuwer: Steven van Galen
Oersetter: Dick Eisma

Twa freonen spylje in spultsje skaak. Welke stikken op it skaakboerd kinne skoare? De spanning rint hieltyd heger op.....

Ierdbeien mei slachreamme:
Skriuwer: Bruce Frisk
Oersetter: J. Looyenga

Swarte komeedzje oer twa susters. Mary en Hester, dy't foar harren heit soargje. Passe de froulju wier sa goed op heit.....?

Met dank aan:

Regy: Anne van Oosten
Ynstekster: Mirande Kingma
Ljocht en lud:Henk en Richtje van den Berg
Grime:Tiny Woudsma
Dekorbou: Jehannes Bakker en Sipke Tjepkema

 

 

 

Na afloop werden ook nog de vele fraaie prijzen van de loterij uitgereikt. Beschikbaar gesteld door sponsors, winkeliers, enz