Finale en uitslagen maatbiljarten 2019
     

1e Winnaarsronde: Gerlof Hoekstra & Gerard Pijper
2e Winnaarsronde: Tjeerd Folkertsma & Jaap Drost
3e Winnaarsronde: Jelle Patrouille & Reinder Dol

1e Verliezersronde: Eefke Hartmans & Sjoerd Visser
2e Verliezersronde: Douwe van der Weij & Pieter van der Weij
3e Verliezersronde: Teake Fennema & Hendrik Veldema

 

 

 

Kijk hier voor meer fotos: