Organisatie:   Activiteiten commissie Blije
Jury:   Rika Feringa en Ijsbrand Drost
Geluid en licht:   Henk en Richtje van den Berg
Presentatie:   Thomas Ruurd Holwerda