11 april 2020: Actie van de Blijer Doarpsomtinkers: Paaspakket voor alle inwoners van Blije!
De winter was één lange herfst.
Nat, kil, wind, en een sfeerloze kerst.
Het weer hield de deuren gesloten.
Aangewezen op jezelf of je huisgenoten.
le kijkt uit naar warmte, je hebt behoefte aan licht.
De lente, dat is waar je je op richt.

Vandaag is het warmer en de dagen zijn langer,
Maar de werkelijkheid is des te wranger.
Nu houdt een ziekte ons binnen.
Wat moeten we hier nu tegen beginnen?
Sociale contacten onderhouden is een hele toer.
Door anderhalve meter afstand ligt eenzaamheid op de loer.

Isolement en gevangenschap tekenen ons leven.
Mogen we ook ergens naar uitzien, iets anders beleven?
Goede Vrijdag en Pasen kunnen ons inspireren,
zelfs een andere sfeer creëren.

Ziekte, gevangenschap en isolement wijzen ons op de Here,
Die onze ziekten droeg, als gevangene stierf en verlatenheid ontbeerde.
Het oordeel was werkelijk, de angst reëel en de pijn echt.
Hoe was die vrijdag goed, terwijl het vol zat met onrecht?

Net zo echt als de pijn, was de liefde van God.
Zijn liefde brengt vrijheid, zelfs in het moeilijkste lot.
Pasen is het mooiste wat Hij ons kon geven.
Hij geeft ons hoop, en hoop doet leven.

Eduard de Braak
© 2020