Auke Vellema, Penningmeester MFA Fjildsicht
Klaphornewei 16, 9171 LH Blije
06-13460285.       e-mail: auke.vellema@gmail.com

Binnenkort hier de getrokken nummers van de uit te betalen obligaties in 2020!