de geschiedenis en het idee

De ontwerpers

hoe gaat het financieel?

Nieuws (o.a. de nieuwsbrieven)

De Terp in de media

Een nieuwe belevingsplek maken, om mensen naar Blije en de Waddenkust te trekken, om oude verhalen te vertellen en ook nieuwe verhalen te doen ontstaan: dat is wat de inwoners van Blije voor ogen hebben met het kunstwerk ‘Terp fan de Takomst’. Het plan is om anderhalve kilometer buiten de Waddenzeedijk een moderne terp te bouwen, die de bezoekers een bijzonder uitzicht over het Waddenlandschap biedt.
Het ontwerp voor de terp is bedacht door kunstenaarscollectief Observatorium uit Rotterdam. Kunstenaar Ruud Reutelingsperger lichtte gisteren de plannen toe aan welstandscommissie Hûs en Hiem. Het oordeel over het project was unaniem lovend. Dat was een flinke opsteker voor Dorpsbelang Blije, It Fryske Gea, het Terpencentrum (RUG) en Sense of Place, die de afgelopen jaren de handen ineen hebben geslagen.

In een wereld waarin iedereen maar rondrent, zie je niets. Dit moet een plek wordenom stil te staan

Reutelingsperger legde uit dat de terp de typische vorm van een slakkenhuis krijgt, waarbij bezoekers via een met de terp meedraaiend wandelpad op een hoogte van vijf meter uitkomen. Langs het pad staan houten palen, die een cirkel vormen en zo telkens wisselende ‘vensters’ op het omliggende landschap bieden.

En waar de meeste terpen oplopen naar het midden, is dat in deze moderne variant anders. In het laaggelegen centrum van de terp kunnen de bezoekers volgens de kunstenaar slechts naar de hemel kijken. ,,Met dit kunstwerk willen we de nieuwsgierigheid naar de wereld om ons heen prikkelen”, liet Reutelingsperger weten. ,,In een wereld zoals deze waarin iedereen telkens maar rondrent, zie je niets. Daarom moet dit een plek worden om stil te staan.”

Bijzondere vorm

De bijzondere vorm van de terp is volgens de bedenker een bewuste keuze, omdat zo de ontstaansgeschiedenis van een echte terp kan worden uitgelegd. Reutelingsperger: ,,Oude terpen werden namelijk ook steeds hoger. Eerst bouwde men een boerderij op een hoger gelegen stukje land, later werd dat gebouw gesloopt en bovenop het puin bouwde men weer een nieuwe boerderij. Daardoor kwamen terpen steeds hoger te liggen.”

De kunstenaar benadrukte daarnaast nog dat de grond die nodig is om de terp te creëren uit de omgeving afkomstig is, en de cirkel van hergebruikt hout wordt gemaakt. De terp zal tijdens het broedseizoen van vogels niet toegankelijk zijn en waarschijnlijk twee keer per jaar overstromen. Om de anderhalve kilometer vanaf de dijk naar de terp te wandelen moet er nog wel een deel van het te realiseren pad opgehoogd worden.

De leden van de welstandscommissie spraken de hoop uit dat er geen ‘verrommeling’ zou komen bij de dijk door het plaatsen van borden, bankjes of prullenbakken. Ook drukten zij de initiatiefnemers op het hart om te onderzoeken waar mensen hun auto netjes zouden kunnen parkeren, om zo gevaarlijke situaties op en rond de zeedijk te voorkomen. Ten slotte gaven ze Reutelingsperger mee om nog beter uit te leggen waarom voor deze plek gekozen is en ook waarom het hoogste punt van het ‘slakkenhuis’ aan de zuidkant ligt.

Rijkswaterstaat en de gemeente Noardeast-Fryslân moeten het plan voor het kunstwerk nog goedkeuren.


Lees meer: Blije wordt in 2023 centrum van landschapstriënnale: