blija
 
 

de geschiedenis en het idee

De ontwerpers

hoe gaat het financieel?

Nieuws (o.a. de nieuwsbrieven)

De Terp in de media


   
november 2021: It Fryske Gea; Friese natuur
3 november 2021: SawnStjerrenNijs; Terp doortstaat herfst storm
8 juli: LC:
'Buitendijks terpkunstwerk wordt opgeworpen van Kweldergrond
Welstandscie. Hûs en Hiem: verrommeling terp dreigt
Artikel in het Waddenmagazine
Friesch dagblad, 26-2-2021:'een plek om van te genieten
Advies Hûs en Hiem
 
De Terp fan de Takomst houdt stand. Het hoge water van de afgelopen dagen mag de bult in Blije dan danig op de proef stellen, wie er bovenop staat houdt droge voeten. Je zult er alleen wel naartoe moeten varen. De Terp van de Takomst is een initiatief van Dorpsbelang Blije in samenwerking met Sense of Place. Het project was onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018.