blija
 

de geschiedenis en het idee

De ontwerpers

hoe gaat het financieel?

Nieuws (o.a. de nieuwsbrieven)

De Terp in de media


   
3 november 2021: SawnStjerrenNijs; Terp doortstaat herfst storm
8 juli: LC:
'Buitendijks terpkunstwerk wordt opgeworpen van Kweldergrond
Welstandscie. Hûs en Hiem: verrommeling terp dreigt
Artikel in het Waddenmagazine
Friesch dagblad, 26-2-2021:'een plek om van te genieten
Advies Hûs en Hiem