De oude schimp- of scheldnaam voor de inwoners van Blije was ‘Blijer bellefleuren
Nu wordt deze naam gebruikt voor de inwoners die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Blijer gemeenschap.
De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de vereniging Dorpsbelangen Blije e.o.
Sinds 2018 staat in de entree van MFA Fjildsicht een 'wall of fame' met de namen van de Bellefleuren sinds 2002.
De laatste 6 nieuwe bellefleuren krijgen jaarlijks een straatnaam bord.