Project Doarpsomtinkers en Doarpshelpers van Blija.

Wat kunnen we als dorpsbewoners voor elkaar doen?
Hier in Blija zijn de sociale contacten goed, maar vragen om hulp en hulp aanbieden is minder vanzelfsprekend dan vroeger.
De drempel ligt tegenwoordig hoog om hulp te vragen en aan te bieden
Met het project doarpsomtinkers is er nu een platform waar de mensen zich aan kunnen melden met vragen voor hulp.
Klusjes die je als dorpsbewoners voor elkaar kunt doen, zonder dat er iets tegenover staat. Bijvoorbeeld mensen opzoeken die alleen zijn, of het alleen niet redden. Het sociale netwerk wordt hierdoor voor de dorpsbewoners uitgebreid.De hulpaanvragers hebben hier meestal geen familieleden of kennissen in de buurt wonen, die hulp zouden kunnen bieden.
Zij die hulp ontvangen kunnen soms zelf hulp geven op een ander terrein.
Bijvoorbeeld het verhaal van een alleenwonende vrouw, die vanwege fysieke problemen even hulp nodig had voor het monteren van een gordijnrail. Zelf is zij sociaal actief voor ouderen, die veel alleen zijn. Die wisselwerking is prima. Iets doen voor iemand, die dat echt even nodig heeft, zorgt voor een goed gevoel.
Er zijn dorpshelpers actief als wandelmaatje, als regelmatig bezoeker van mensen of het doen van hand en span diensten voor een mantelzorger.
De dorpshelpers doen het vaak voor een langere periode op de tijd die het hun uitkomt, dat 1x per maand of 1x per week zijn.
Veel geboden praktische hulp is eenmalig: dakgoot schoonmaken, lamp of schilderij ophangen of helpen bij vervoer en meer van deze eenvoudige klusjes. De dorpomtinkers bekijken elke keer of een aangevraagde klus wel of niet aangenomen kan worden Bij aanvraag voor tuinonderhoud wordt altijd eerst gekeken of de hulpaanvrager ook terecht kan bij een hovenier. Doarpshelpers bieden hulp als er op geen andere manier kan worden voorzien.

Hier word je nu blij van in Blije !

U kunt met uw vraag terecht bij Johannes, coördinerende doarpsomtinker van Blije.
Ook kunt u zich nog opgeven als vrijwillige doarpshelper. Informatie: Johannes Bakker 0519-561868