Blije energieneutraal met warmtenet?

Inwoners van Blije zetten zich er voor in om hun dorp energieneutraal te krijgen.
Eén van de ideeën is een geometrisch warmtenet, dat mogelijk wordt met warm grondwater via een bestaande boorput op de NAM-locatie bij de zeedijk.

Wereldwijd is het streven om in 2050 geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen. De gemeenten in Noardeast werken samen aan duurzaamheid en streven naar een MienskipsEnergieplan. Daarin staat dat dorpen zelf aan de slag gaan met een visie en een plan met als doel dat in 2025 veertig procent van de benodigde energie duurzaam wordt opgewekt.
Om als eerste dorp in de regio energieneutraal
 

te worden zet Blije hoog in en gaat de mogelijkheden onderzoeken voor een geometrisch warmtenet.
Hoe het moet en of het allemaal wel kan is nog de vraag. In Blije wordt daarom nu een werkgroep gevormd die aanklopt bij de NAM en de mogelijkheden onderzoekt.

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een techniek waarbij lokale en duurzame warmte uit de ondergrond wordt gehaald kg voor de verwarming van huizen in en bedrijven.
Het diep onder de ig grond aanwezige warme water wordt dan opgepompt en warmte wordt eruit gehaald.

 

Het afgekoelde water stroomt terug in dezelfde aardlaag waar het weer op kan opwarmen.
Zonder storende ingrepen in het buitengebied kan in een dorp als Blije met tegen de 850 inwoners een geometrisch warmtenet volgens deskundigen relatief eenvoudig gerealiseerd worden. Dat past Blije wel, want voor windmolens voelt het dorp niet veel.
Kansen liggen er voor Blije volgens Johan Dirk van der Schaaf van de Friese Milieu Federatie ook als collectief gekozen wordt voor in het dak geïntegreerde zonnepanelen op bijvoorbeeld boerderijen