Heel veel krantenknipsels, verslagen en foto's over Blije en omstreken....
     

Bij het overlijden van Mw. Banga- Verbeek (die woonde aan de Heskamperweg) heeft haar familie heel veel albums en krantenknipsels afgegeven bij de webbeheerders van 'blija.nu'.
Over alles in en om Blija heeft zij veel bewaard, van verslagen over de 'bedijkingtrace waddengebied' tot berichten over dorpsfeesten, verslagen van Dorpsbelangen, krantenberichten over bekende Blijers, enzovoort.

Met een aantal inwoners is hieruit (en met meer foto's die door anderen ter beschikking zijn gesteld)  een selectie gemaakt.
Hiermee zijn in 2017, in een tiental rubrieken, afdrukken gemaakt en opgehangen in de Soos van MFA Fjildsicht.

Dit werd door de bezoekers goed bekeken en veel werd herkend.
De platen zullen nog vaker gebruikt worden, nog steeds wordt er veel op herkend uit het verleden van ons dorp!