Blije/Blija
Blije ligt aan de provinciale weg N357
tussen Leeuwarden en Holwerd

Met het openbaar vervoer te bereiken

vanuit Leeuwarden: Arriva, Lijn 150

vanuit Dokkum: Arriva, Lijn 60

Reisplanner OV 9292

Hier kunt u algemene informatie en adressen vinden over Blije en omgeving.
Aanpassingen of aanvullingen kunt u doorgeven via webbeheer@blija.nu
Informatiewijzer over rampen, ongevallen en calimiteiten
Locatie en vervoer
 
Kerken en religie
Gemeente Noardeast-Fryslan (+ Milieustraat)
Scholen en onderwijs
Politiek en vrijwilligerswerk
Bedrijven in en om Blija
Gezondheidszorg
 

Handige informatie/Adressen
Afvalkalender Blije e.o. 2021  (Noardeast Fryslan) Kaatsvereniging 'Us Nocht'
Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland Voetbalvereniging V.V. Blija
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Blije Informatie over de Doarpsomtinker
Stichting Petronella fonds Kleutergym Ferwert
Wandelroutes historische wandelpaden omgeving Blije Frije Cross Blije
Langste wandelpad van Nederland langs Waddenkust Popkoor Blije
Stichting Welzijn Middelsee