Optredens 2020  
   

zondag 23 februari 14:00 uur in MFA Holwerd

optreden samen met
Wad'nkoor Holwerd en mannenkoor MNNNZNGVRNGNG uit Beetsterzwaag
 
 
15 februari 2020 optreden samen met zangkoor 'de Trochsetters' MFA Fjildsicht Blije  
 
5 juli 2019: Het eerste optreden van het koor op het plein in Blije
en het koor zingt een speciaal verrassingslied voor de dirigent