Betreft realisatie seniorenwoningen in Blije, met als inzet deze doelgroep in ons eigen dorp te
kunnen laten wonen.

Vanuit dorpsbelang is in het project "Romte foar Blije"een werkgroep van 10 personen samengesteld om o.a. mogelijke seniorenhuisvesting te realiseren.

Ondertussen is er contact geweest met de gemeente Ferwerderadiel en woningstichting Wonen Noord West Friesland.
In deze beide bijeenkomsten zijn de mogelijke plannen voor verbouw van school de Opbouw aan de Farrewei tot vier senioren woningen onder de aandacht gebracht.
Ook zijn deze plannen onlangs op de 55 plus koffiemorgen in het MFA besproken.

Klik op de tekening om te vergroten/verkleinen