Hoe was het ook al weer?
Plannen voor de speeltuin: 'Natuurlijk spelen'
Een werkgroep bestaande uit Alice, Jan Germ, Jelma, Marja, Marlies, Taeke en Tjitske hebben plannen gemaakt voor de speeltuin.
De aanpassing van de speeltuin naar 'natuurlijk spelen' kent vele facetten. Het belangrijkste speerpunt is dat het goed bereikbaar is ook voor ouderen (met bijvoorbeeld rollator). Hierom zijn er bredere paden van beton dwars door de speeltuin (van de Terp naar de Hoofdstraat), maar ook haaks hierop zodat de diverse gebieden goed toegankelijk zijn.