We mogen weer!
Wij willen jullie uitnodigen voor een gezellig samenzijn.

We beginnen om 10.00 uur met een kopje koffie en daarna een borreltje of fris.
Als afsluiting hebben we een stamppotbuffet.

De kosten voor deze morgen zijn €10,- per persoon. Blijft u niet eten dan kost het €5,-.


Wilt u graag komen, maar kan niet op eigen gelegenheid, bel dan met één van de commissieleden, en u wordt gehaald en gebracht.
Opgave buffet bij één van de commissieleden, graag vóór 26 maart;

Binee en Nel Reitsma                       Tel.0519-841957
Johannes en Agnes Ferwerda            Tel.0519-562446
Jan en Jantje Kroes                          Tel.0519-562427
Piet en Folly Malda                          Te1.06-10382456

Voor alvast in de agenda: We hopen weer een reisje te organiseren op 1 Juni 2022.