Dorpsgenoten en bezoekers van de Site Blija.nu,

Met veel enthousiasme en plezier hebben we de afgelopen tien jaar de site voor Blije beheerd.
Toen we hier aan begonnen met de hieronder beschreven uitgangspunten, wisten we dat dit veel inzet en energie zou gaan kosten om zo’n soort site actueel en up-to-date te houden, maar we hebben het ook al die jaren met plezier gedaan!

Dat is naar ons idee dan ook tot nu toe steeds goed gelukt.

Maar nu lukt het ons steeds minder goed om alle informatie van activiteiten te bezoeken. Door lichamelijke ongemakjes, en ook door de vele tijd wat hierin ging zitten hebben wij besloten om binnenkort te stoppen met het beheer van de site.

De site was de afgelopen jaren wel een succes!

Het aantal bezoekers bleef hoog voor een site van een klein dorp, in rustige tijden toch wel 1300 bezoekers per maand, en als er ‘iets’ gebeurde in het dorp tot wel ruim 2000 per maand.

We merken dat de site nog steeds goed bezocht wordt, niet alleen door Blijers, maar zeker ook door veel bezoekers van verre.
Zo konden we zien dat we bezoekers hadden uit onder andere Canada, Australië en Nieuw Zeeland die ook op de hoogte gehouden wilden worden over het reilen en zeilen in Blije.

Uit reacties in mailtjes bleek dat veel van die bezoekers op de een of andere manier familie of roots hadden, of geboren waren in ons dorp. Soms voelden we ons een soort van VVV voor Blije.

Maar het werd voor ons wel steeds lastiger om de site van het dorpsnieuws te voorzien.

We merkten dat steeds meer inwoners elkaar via onder meer whats-app groepen enz. op de hoogte gingen houden over de activiteiten binnen hun eigen groep. Terwijl wij ons proberen te richten op alle info over het ‘Blijer gebeuren’. Wij moesten steeds meer zelf achter deze activiteiten zien te komen. En dat lukt ons dus steeds minder.

Wij vonden en vinden het belangrijk dat informatie over ons dorp optimaal en onafhankelijk te vinden moet blijven, maar wij hebben uiteindelijk toch besloten binnenkort met het beheer te gaan stoppen. We geven het stokje eventueel, en met liefde, graag over aan andere dorpsgenoten.

Het lijkt ons belangrijk om de site nog méér van het dorp te maken en een soort van redactie te vormen uit de verschillende groepen in het dorp; Dorpsbelangen, MFA, Activieteiten-cie, 't Spoarke en andere groepen die actief zijn in ons dorp!

Dorpsbelangen Blije e.o. heeft besloten de site voorlopig nog een jaar in de digitale lucht te houden en is aan het onderzoeken hoe dit in een nieuwe vorm gegoten kan worden.

Heb je hiervoor zelf ideeën laat het weten via webbeheer@blija.nu

Bedankt voor het vertrouwen tot nu toe,
en de hartelijke groet van uw dorpsgenoten Bruno en Maria

 

Wat was de opzet toen we de site begonnen?

Wat is de opzet en het doel van de site 'www.blija.nu'
De site is in april 2012 opgezet vanuit de drie uitgangspunten:

• Dorpsagenda:

Door middel van deze agenda kunnen alle instellingen, verenigingen, clubs en inwoners, doorgeven wat er te doen is in het dorp en
welke initiatieven ondernomen (gaan) worden.

• Sociale gids:

Via de site een overzicht geven van informatie van actieve verenigingen, overheid, clubs en instellingen die binnen het dorp actief zijn of van belang zijn voor de inwoners (bv adressen van Gemeente, Afvalkalender Omrin, Politiek, Artsen enz.)

• Gouden Dorpsgids:

Door informatie te geven zoals adressen, telefoonnummers, websites, enz. van bedrijven en andere instellingen van wie de activiteiten zich vooral afspelen in Blija.

Naast deze drie uitgangspunten wilden wij ook zoveel mogelijk het plezier van het wonen en leven in ons dorp weergeven door verslag te doen door middel van foto's en teksten van de vele leuke e/o belangrijke activiteiten in het dorp.

Deze drie onderdelen wilden we zo objectief en open mogelijk onder de aandacht brengen van de inwoners maar óók zeker voor
bezoekers en andere geïnteresseerden in ons dorp.
Dit gebeurt zeker wat betreft de bezoekerskant. Gezien het aantal bezoekers en de reacties kunnen we spreken van een ruime vraag naar deze informatie.

Maar deze site kan alleen goed werken als de informatie betrouwbaar en actueel is. Daarom is het van groot belang dat de inwoners en gebruikers de makers steeds weer op de hoogte houden van nieuws en veranderingen zodat ook de bezoekers op de juiste manier op de hoogte kunnen blijven!